Market Prices

BẢNG THÔNG BÁO GIÁ HEO GIỐNG

Áp dụng từ ngày 27/11/2015

Chủng loạiĐơn giáGhi chú
– Heo con giống (20kg/con)95.000 đ/kgKý trội theo giá heo thịt theo thời điểm
– Heo hậu bị cái (100kg/con)75.000 đ/kgTính suốt
– Heo thịt chính phẩm 88-109kg45.000 đ/kg