Financial investment

dau-tu-tai-chinh
– Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai là thành viên sáng lập Công ty liên doanh Proconco nay chuyển đổi thành Công ty CP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco. Tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai trong Công ty CP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco là 14,15%.

– Ngoài ra Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai còn góp vốn đầu tư tài chính vào các công ty khác như : Công ty Agropark, Công ty vật tư nông nghiệp Đồng Nai – Docam, Ngân hang Eximbank.

– Với sự đầu tư tài chính đúng hướng đã đem lại cho Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai một tiềm lực tài chính mạnh và liên tục phát triển.