About us

gioi-thieu

I – GIỚI THIỆU CÔNG TY :

Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai là thành viên trực thuộc Tổng Công Ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai hoạt động theo mô hình công ty mẹ – Công ty con theo Quyết định số 2339/QĐ-UBT ngày 29/6/2005 của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tỷ lệ phần vốn chiếm giữ trong công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai hiện nay như sau:
– Phần vốn nhà nước chiếm:  84,32 %
– Vốn cổ đông người lao động chiếm : 3,28 %
– Vốn cổ đông ngoài doanh nghiệp chiếm : 12,40 %

logo-dolico1. Tên của công ty : 
– Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
– Tên tiếng Anh: DONG NAI AGRICULTURAL LIVESTOCK PRODUCTJOINT STOCK COMPANY
– Tên viết tắt: DOLICO

2. Trụ sở đăng ký của công ty :
– Địa chỉ: 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
– Điện thoại: (061) 3899790
– Fax: (061) 3899102
– Email : dolicomail@dolicovn.com
– Website : www.dolicovn.com

Công ty có các đơn vị trực thuộc:  

– Trại heo Dolico Tân An
Địa chỉ: Tổ 9,  Ấp Bình Chánh, Xã Tân An , Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (061) 3927167

– Xưởng chế biến thực phẩm
Địa chỉ: 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

– Trại heo Dolico Suối Cao
Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Phượng Vĩ, Xã Suối Cao, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061) 8613877

– Trại heo Dolico Xuân Thành
Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Tân Hợp, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

II – MỤC TIÊU VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1. Mục tiêu của Công ty :
Huy động và sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất, không ngừng phát triển các nguồn lực, cải tiến chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cải thiện điều kiện làm việc, ổn định cuộc sống cho người lao động, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ đối với đối với Nhà nước.

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
a. Sản xuất gia súc giống, gia súc thịt cung cấp cho thị trường.
b. Dịch vụ thụ tinh nhân tạo gia súc và khuyến nông chăn nuôi.
c. Tổ chức giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm.
d. Chế biến kinh doanh nông sản
đ. Sản xuất kinh doanh thức ăn gia súc
e. Đầu tư tài chính, góp vốn Liên doanh.
f.  Xuất nhập khẩu:
g. Kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp ( kể cả xăng, dầu, nhớt )
h. Xây dựng kinh doanh cơ sơ hạ tầng và địa ốc, cho thuê mặt bằng, cửa hàng, nhà kho.
i. Mua bán xe gắn máy, xe ôtô (Du lịch, xe tải )
j. Vận tải hàng hóa đường bộ.

III – BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY:

Hội đồng quản trị:
– Ông:  Đinh Văn Hồng            – Chủ tịch HĐQT
– Ông:  Nguyễn Diên Tường     – Phó chủ tịch HĐQT
– Ông:  Trần Minh Phương        – Ủy viên HĐQT
– Ông:  Đinh Ngọc Mến            – Ủy viên HĐQT
– Ông:  Lâm Hùng Phương        – Ủy viên HĐQT

Ban Giám Đốc:
– Ông:  Nguyễn Diên Tường     – Giám đốc công ty
– Ông:  Trần Minh Phương      – Phó Giám đốc công ty
– Ông:  Đinh Ngọc Mến          – Kế toán trưởng công ty

Ban kiểm soát:
– Ông:    Hoàng Ngọc Long
– Ông:    Nguyễn Minh Tiến
– Bà:      Ngô Thị Cẩm Hà