Trang nhất

I – GIỚI THIỆU CÔNG TY :

Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai là thành viên trực thuộc Tổng Công Ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai hoạt động theo mô hình công ty mẹ – Công ty con theo Quyết định số 2339/QĐ-UBT ngày 29/6/2005 của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tỷ lệ phần vốn chiếm giữ trong công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai hiện nay như sau:
– Phần vốn nhà nước chiếm: 84,32 %
– Vốn cổ đông người lao động chiếm : 3,28 %
– Vốn cổ đông ngoài doanh nghiệp chiếm : 12,40 %

logo-dolico1. Tên của công ty :
– Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
– Tên tiếng Anh: DONG NAI AGRICULTURAL LIVESTOCK PRODUCTJOINT STOCK COMPANY
– Tên viết tắt: DOLICO

2. Trụ sở đăng ký của công ty :
– Địa chỉ: 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
– Điện thoại: (0251) 3899790
– Fax: (0251) 3899102
– Email : dolicomail@dolicovn.com
– Website : www.dolicovn.com

xemthem