Giá cả thị trường

BẢNG THÔNG BÁO GIÁ HEO

Chủng loạiĐơn giáGhi chú
– Heo con giống (20kg/con)Liên hệKý trội theo giá heo thịt tại thời điểm
– Heo hậu bị cái (100kg/con)Liên hệTính suốt
– Heo thịt chính phẩm 88-130kgLiên hệ