Chăn nuôi trước những cấp bách

Làm thế nào để ngành chăn nuôi Việt Nam trụ vững ngay tại sân nhà, xa hơn là vươn ra XK trước bối cảnh nhiều hiệp định tự do hóa thương mại sắp được ký kết?