DOLICO Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2016

      Ngày 26/03/2016 Công ty P_20160326_164526_1Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2016,
về tham dự hội nghị có 60 đại biểu đại diện cho gần 100 công nhân lao động toàn công ty
được bầu
chọn từ cơ sở về tham dự hội nghị. Đến tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ và chế
độ chính sách cho Người lao P_20160326_141700động năm 2015, báo cáo thực hiện Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015 và kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016.

 

Theo đó, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng và lợi nhuận năm 2015, đời
sống vật chất tinh thần của Người lao động được nâng cao, các hoạt động xã hội, từ thiện được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai và được Người lao động tích cực tham gia.

Hội nghị khẳng định sự thành công trong nămP_20160326_161810
2015 là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm rất lớn của tập thể Người lao động và sự chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, Ban Giám đốc Công ty.
Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể CB.CNV phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, sáng tạo, nhiệt huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và thực hiện Cam kết thi đua sản xuất năm 2016.