DOLICO chương trình khuyến mãi tháng 8

Với quy mô đàn gần 3.000 heo nái sinh sản, Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai chuyên cung cấp:Heo con giống nuôi thịt 3 máu (20kg/con). Heo đực giống thuần Yorkshire, Landrace, Duroc. Heo hậu bị cái 2 máu Yorkshire, Landrace. Heo thịt.