Heo đực giống thuần Yorkshire

heo-giong-yorkshire-3

DSC01524

heo-giong-yorkshire-4

heo-giong-yorkshire-1

heo-giong-yorkshire-2