Market Prices

BẢNG THÔNG BÁO GIÁ HEO GIỐNG

Áp dụng từ ngày 27/11/2015

Chủng loại Đơn giá Ghi chú
– Heo con giống (20kg/con) 95.000 đ/kg Ký trội theo giá heo thịt theo thời điểm
– Heo hậu bị cái (100kg/con) 75.000 đ/kg Tính suốt
– Heo thịt chính phẩm 88-109kg 45.000 đ/kg